2018 ATLAS  T3  International  Conference 

Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania 

June 3-7, 2018

Prof. Dr. Fr. Ioan CHIRILĂ

 

Ph.D. in Theology – Old Testament and Hebrew Language. Areas of competence: Old Testament theology, exegesis and hermeneutics, Jewish literature, biblical archaeology and biblical Hebrew. Full professor of Old Testament, Biblical Archaeology and Hebrew Language at the Faculty of Orthodox Theology in Cluj-Napoca. Father Chirilă is currently the President of the Senate of Babes-Bolyai University in Cluj-Napoca, member of the Center for Biblical Studies BBU, Visiting Professor of UMF „Iuliu Haţieganu” in Cluj-Napoca, founding member of IASSO (Institute for Advanced Studies in Science and Orthodoxy), corresponding member of ETRFI – Ecumenical Theological Research Fraternity, Ratisbon Institute, Jerusalem. Father Chirila has authored 10 books, among which: Sfânta Scriptură – Cuvântul cuvintelor [The Holy Scripture – Word of words] Cluj-Napoca: Renaşterea, 2010, 414 p.; Fragmentarium exegetic filonian II – Nomothetica – repere exegetice la Decalog [Philonian Exegetical Fragmentarium II, Nomothetic – Exegetical Landmarks to the Decalogue], Cluj-Napoca: Limes, 2003, 174 p. Qumran şi Mariotis – două sinteze ascetice – locuri ale îmbogăţirii duhovniceşti [Qumran and Mariotis - two ascetical synthesis - places of spiritual enrichment], Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2000, 141 p. Cartea profetului Osea – breviar al gnoseologiei Vechiului Testament(teză de doctorat) [The Book of Hosea - breviarum of Old Testament gnoseology (doctoral thesis)], Cluj-Napoca: Limes, 1999, 264 p.